Przedszkole 165 w Warszawie

01-10-2019 Witamy październik pysznym śliwkowym ciastem – grupa V.