Przedszkole 165 w Warszawie
Przedszkole 165 w Warszawie

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 

0700 – 0830

zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych
ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

 

0830 – 0900

 śniadanie
czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

0900 – 1130

zajęcia edukacyjno-wychowawcze
zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe.

 

1200 – 1300

obiad
czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

 

1300 – 1430

odpoczynek poobiedni, muzyka poważna, relaksacyjna, bajki czytane przez nauczycielkę, bajki CD, zajęcia dodatkowe

 

 1430 – 1500 

podwieczorek
czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

 

1500 – 1700

zabawy integracyjne
gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne , tematyczne, pobyt a świeżym powietrzu zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe

Skip to content