Przedszkole 165 w Warszawie

Opłaty

Opłaty za luty pobierane będą w dniach:

 

06.02.2020 – czwartek

godz. 7.00-9.00 oraz 14.00-16.00

 

10.02.2020 – poniedziałek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00


 

Opłaty za grudzień pobierane będą w dniach:

04.12.2019 – środa

godz. 7.00-9.00 oraz 14.00-16.00

 

09.12.2019 – poniedziałek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00


W listopadzie opłaty za przedszkole pobierane będą w dniach:

 

12.11.2019 – wtorek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 

13.11.2019 – środa

godz. 7.00-9.00 oraz 14.00-16.00


Opłaty w roku szkolnym 2019/20

Dzienna stawka  żywieniowa za miesiąc wrzesień wynosi 8 zł, a od 1 października 2019 – 10 zł.


W miesiącu maju opłaty pobierane będą w dniach:

08.05.2019 – środa

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 

13.05.2019 – poniedziałek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00


Za miesiąc kwiecień opłaty przyjmowane będą w dniach:

 

04.04.2019 – czwartek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 

10.04.2019 – środa

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00


Za miesiąc marzec opłaty przyjmowane będą w dniach:

 

11.03.2019 – poniedziałek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-16.30

 

14.03.2019 – czwartek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00


Opłaty za styczeń pobierane będą w dniach:

07.01.2019 – poniedziałek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 

11.01.2019 – piątek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-16.30


Opłaty za grudzień pobierane będą w dniach:

06.12.2018 – czwartek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-16.30

 

10.12.2018 – poniedziałek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00


Opłaty za listopad pobierane będą w dniach:

07.11.2018 – środa

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 

09.11.2018 – piątek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-16.30


Opłaty za październik pobierane będą w dniach:

10.10.2018 – środa

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 

15.10.2018 – poniedziałek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 


Opłaty za czerwiec pobierane będą w dniach:

06.06.2018 – środa

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

15.06.2018 – piątek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 


 

UWAGA !Opłata za dyżur wakacyjny

Termin dyżuru: 02.07.2018 – 13.07.2018
Opłat prosimy dokonywać przelewem od 01.06 do 15.06.2018 r.
Jedynie terminowe wniesienie opłaty jest potwierdzeniem przyjęcia dziecka do dyżurującego przedszkola.

Kwota do wpłaty: 80,00 zł ( 10 x 8,00 zł) )
na numer konta 90 1030 1508 0000 0005 5025 9079

(w tytule przelewu proszę wpisać opłata za dyżur wakacyjny –
Imię i Nazwisko dziecka)

 


Opłaty za maj pobierane będą w dniach:

08.05.2018 – wtorek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

14.05.2018 – poniedziałek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 


Opłaty za kwiecień pobierane będą w dniach:

09.04.2018 – poniedziałek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

10.04.2018 – wtorek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 


Opłaty za marzec pobierane będą w dniach:

05.03.2018 – poniedziałek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

07.03.2018 – środa

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 


Opłaty w miesiącu styczniu pobierane będą:

10.01.2018 – środa

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

11.01.2018 – czwartek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-16.30

 


W grudniu opłaty można wnosić w terminach:

06.12.2017 – środa

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

11.12.2017 – poniedziałek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

 


W listopadzie opłaty można wnosić w terminach:

08.11.2017 – środa

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00

10.11.2017 – piątek

godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00


Opłaty za październik pobierane będą w dniach:

09.10.2017 – poniedziałek

godz. 8.00-10.00 oraz 15.00-17.00

11.10.2017 – środa

godz. 8.00-10.00 oraz 15.00-17.00


Terminy płatności  za wrzesień:

13.09.2017 – środa

godz. 8.00-10.00 oraz 15.00-17.00

14.09.2017 – czwartek

godz. 8.00-10.00 oraz 15.00-17.00

We wrześniu opłaty wnosimy osobiście w wyznaczonych dniach.

Od października żywienie będzie można opłacać przelewem.

 


Opłata godzinowa za sierpniowy dyżur będzie pobierana w dniach:

5.09 – 15.00 – 17.00

6.06 – 8.00 – 13.00

Osoby, które chcą dokonać opłaty przelewem proszone są o maila do przedszkola.

Zwrot nadpłaty za żywienie za dyżur następuje po złożeniu wniosku z numerem konta.

                        Wnioski dostępne w przedszkolu.


Opłata za pobyt ponadprogramowy w czerwcu

Opłata za pobyt ponad podstawę programową czyli po godzinie 13.00 w miesiącu czerwcu pobierana będzie  w przedszkolu w dniu 3 lipca w godzinach : 7.30 – 10.00 i 15.00-17.00. 


 Opłaty za przedszkole w czerwcu  pobierane będą w dniach:

08.06.2017- czwartek godz. 7.30-9.00 oraz 15.00-17.00

12.06.2017- poniedziałek godz. 8.00-9.00 oraz 15.00-17.00


Opłata za dyżur wakacyjny – termin 31.07-31.08. 2017 r.

Opłat dokonujemy do 16.06 i jedynie terminowe wniesienie opłaty jest potwierdzeniem przyjęcia dziecka do dyżurującego przedszkola.

Kwota do wpłaty:  184,00 zł ( 23 x 8,00 zł) )

na numer konta 90 1030 1508 0000 0005 5025 9079

(w tytule przelewu proszę wpisać opłata za dyżur wakacyjny – Imię i Nazwisko dziecka)

Możliwość wniesienia opłaty gotówką w przedszkolu będzie w dniach 8.06. i 12.06. w godzinach od 8.00 do 17.00.


Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od momentu jego otwarcia do godziny 13:00.

Opłata godzinowa od 13: 00 do 17: 00 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (w rozliczeniu minutowym).

Opłata naliczana jest za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu np. jeżeli dziecko zostanie odebrane z przedszkola:

  • o godz. 13.40 – rodzic wniesie opłatę tylko za 40 minut tj. 67 groszy,
  • o godz. 14.30 – rodzic wniesie opłatę za 1 godz. i 30 minut tj. 1,50 zł (1,- zł za pełną godzinę i 50 gr za 30 minut kolejnej godziny),
  • o godz. 15.25 – rodzic wniesie opłatę za 2 godz. i 25 minut tj. 2,42 zł (2 zł za 2 pełne godziny i 42 gr za 25 minut kolejnej godziny),
  • o godz. 16.15 – rodzic wniesie opłatę za 3 godz. i 15 minut tj. 3,25 zł (3 zł za 3 pełne godziny i 25 groszy za 15 minut kolejnej godziny).

Podstawa Prawna

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nr LXXXIV/2166/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 roku oraz Ustawa z dnia 13 czerwca o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz.827) tzw. „Ustawa przedszkolna”

Stawka żywieniowa:
– stawka dzienna za 3 posiłki – 8,00 zł;
– stawka dzienna za 2 posiłki – 6,40 zł.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata żywieniowa podlega zwrotowi w następnym miesiącu.
Rodzice informują przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.
Za pierwszy dzień nieobecności opłata jest zwracana, jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 9.00. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m. ST. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Nieobecność można zgłosić:
– osobiście u wychowawcy grupy,
– pocztą elektroniczną p165@edu.um.warszawa.pl
– telefonicznie 22619 28 04 do godz. 9.00

Sposoby dokonywania opłat za przedszkole :

Opłat dokonujemy w przedszkolu w wyznaczone dni bezpośrednio u kierownika gospodarczego lub przelewem na rachunek bankowy przedszkola.

Wpłaty na konto można dokonywać tylko i wyłącznie po uzgodnieniu wysokości opłaty z p. kierownik.


Opłaty za żywienie – nr konta 90 1030 1508 0000 0005 5025 9079

Opłaty za pobyt – nr konta 62 1030 1508 0000 0005 5025 9001

Rada Rodziców – do kasy przedszkola
PRZYPOMINAMY, ŻE PRZELEWU NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 9 KAŻDEGO MIESIĄCA (wyłącznie po uzgodnieniu kwot z kierownikiem gospodarczym), TAK ABY NAJPÓŹNIEJ 10 BYŁY NA KONCIE PRZEDSZKOLA. PO UPŁYWIE TEGO TERMINU PROSZĘ DOKONYWAĆ OPŁAT W PRZEDSZKOLU.

Po uregulowaniu opłat przelewem Rodzice zobowiązani są o dostarczenie dowodu wpłaty do 10 każdego miesiąca do kierownika gospodarczego.

Istnieje również możliwość regulowania opłat za przedszkole w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty ul. Kłopotowskiego 15 w Warszawie.