Przedszkole 165 w Warszawie
Przedszkole 165 w Warszawie

Jubileusz 50-lecia placówki

Złoty jubileusz północnopraskiego Przedszkola nr 165
1962–2012
We wtorek 24 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z okazji 50-lecia placówki. Na powitanie dzieci z grupy pięciolatków wręczały zaproszonym gościom upominki – muszelki ze skarbem. Pani Dyrektor serdecznie przywitała przybyłych na uroczystość:
• pana Włodzimierza Siessa – Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania,
• panią Agnieszkę Suzdalcew – Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania,
• panią Ewę Balasiewicz – Prezesa ZNP Oddziału Praga Północ,
• panią Halinę Niewiadomską – przewodniczącą NSZZ ,,Solidarność”,
• panią Ewę Sobocką – dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
• przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli, specjalistów (logopeda, psycholog) oraz pracowników administracji i obsługi,
• pracowników emerytowanych naszego przedszkola – dyrektora, nauczycieli i kierowniczki gospodarczo-administracyjne.
Następnie absolwentka Przedszkola nr 165, obecnie pełniąca funkcję społecznego zastępcy Dyrektora, Dorota Jasica, przedstawiła ,,Historię naszego przedszkola”.
Goście ze wzruszeniem wysłuchali, jak zmieniał się obraz placówki za kadencji kolejnych Dyrektorek – Konstancji Korycińskiej, Leokadii Zalewskiej, Danuty Szymaniuk i obecnej – Bożeny Kuźniecow. Lokalizacja przedszkola w jednopiętrowym budynku otoczonym zielenią, blisko Parku Praskiego, wybrzeża Wisły i ZOO, od początku stanowiła o atrakcyjności placówki. Początkowo pojawiały się też mankamenty, na przykład posiłki przygotowywano na nierzadko dymiącej kuchni węglowej. Kolejna Dyrektorka zadbała o modernizację placówki, nabór fachowej kadry – nauczycielki i kierownika administracji. Wyposażono sale w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne. Autorskim pomysłem Dyrektorki Zalewskiej było zorganizowanie występów dzieci w strojach ludowych – stąd do dziś mamy w swojej garderobie stroje krakowskie, łowickie, góralskie. Teren przedszkola został ogrodzony, założono dwie furtki i bramę wjazdową.
W roku szkolnym 1986/1987 kolejną Dyrektorką Przedszkola nr 165 została Danuta Szymaniuk. Przeprowadziła ona generalny remont placówki. Kuchnię wyposażono w nowoczesny sprzęt. Świeżo pomalowane sale, łazienki, hole – wszystko lśniło czystością. W miejscu starych magazynów powstały: pracownia plastyczna i sala logopedyczno-psychologiczna. Dyrektorka Szymaniuk bardzo dbała o poziom wykształcenia pracowników. W czasie jej kadencji cztery nauczycielki ukończyły studia i uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego. Przed odejściem na emeryturę szefowa placówki zadbała jeszcze o remont elewacji budynku przedszkola.
Pani Dyrektor Bożena Kuźniecow objęła urząd w roku 2005. Przeprowadziła modernizację ogrodu przedszkolnego i wyposażyła go w nowy sprzęt. Założyła wideofony i monitoring w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Postarała się o doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt, tworząc salę dydaktyczną i garderobę. Najbliższe plany Pani Dyrektor obejmują wymianę ogrodzenia przedszkola.
Po wysłuchaniu rysu historycznego goście mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej, ukazującej życie placówki, to powszednie i podczas uroczystości przedszkolnych, a także zawierającej zdjęcia grona pedagogicznego – od najstarszych do najmłodszych jego członków. Prezentacja wywołała dużo emocji wśród zgromadzonych gości. Dla jednych ciekawe było obejrzenie dzieci z lat sześćdziesiątych i ich odmiennych od dzisiejszych strojów, drudzy rozpoznawali na zdjęciach nauczycieli dawnych i obecnych. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała pracownikom i ich rodzinom za użyczenie archiwalnych zdjęć, bez których ta prezentacja nie mogłaby powstać.
Pani Dyrektor złożyła też podziękowania wszystkim pracownikom placówki za zaangażowanie w organizację uroczystości jej 50-lecia i za trud wkładany w codzienną pracę z dziećmi.
Następnie zaprosiła do obejrzenia układu tanecznego przygotowanego przez Beatę Łopuszyńską do muzyki z filmu ,,Piraci z Karaibów”. Występowała grupa pięciolatków prowadzona przez nauczycielki: Barbarę Maszczyk i Beatę Osińską. Występ dzieci nagrodzono gromkimi brawami. Wrażenie zrobiła przejrzystość układu tanecznego, zaangażowanie wykonawców i spora doza przyjemności, którą dzieci czerpały z występu. Po części artystycznej osoby biorące udział w jubileuszu złożyły życzenia społeczności Przedszkola nr 165 na ręce pani Dyrektor. Gratulacje i kwiaty przekazały Dyrektorki północnopraskich przedszkoli. Przedstawicielki ZNP i NSZZ ,,Solidarność” złożyły gratulacje i podarowały książki dla dzieci. Rada Rodziców wręczyła list gratulacyjny.
Następny punkt programu stanowiło otwarcie sali korekcyjno-relaksacyjnej, stworzonej z myślą o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Mottem naszego przedszkola jest przecież myśl Platona: ,,Najważniejszy w każdym działaniu jest początek”. Zaangażowanie przedstawicieli władz Dzielnicy, Wydziału Oświaty i Wychowania, pani Dyrektor, nauczycieli, rodziców, sponsorów i wszystkich pracowników przedszkola umożliwia nam realizację pierwszego etapu edukacji dzieci – tego najważniejszego. Wychowanie najmłodszego pokolenia, zaszczepianie mu istotnych wartości poprzez zabawę i doświadczanie życia w grupie, tworzenie niepowtarzalnej atmosfery przedszkola – oto nasze cele. Chcemy powtórzyć za Januszem Korczakiem, że ,,kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Pani Dyrektor podziękowała za wkład pracy i zaangażowanie w sprawy przedszkola Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Wychowania, Włodzimierzowi Siess, i Inspektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania – Agnieszce Suzdalcew. Wręczyła też kwiaty poprzedniej Dyrektorce, Danucie Szymaniuk, w uznaniu całokształtu jej pracy na rzecz naszej placówki. Podziękowała za długą i owocną współpracę byłym kierownikom gospodarczo-administracyjnym, Bożenie Bryczyńskiej i Annie Włodarczak, za kreatywność i stosowanie nowoczesnych metod pracy.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, Włodzimierz Siess, dokonał uroczystego przecięcia wstęgi – tym samym sala korekcyjno-relaksacyjna została otwarta. Goście mogli obejrzeć salę i jej wyposażenie – basen z kulkami, ścieżkę terapeutyczną, maty fakturowe itp. Teraz nastał czas na oglądanie zdjęć z życia przedszkola (wycieczki, uroczystości, zajęcia otwarte, teatrzyki itp.), wyeksponowanych na sztalugach w dolnym i górnym holu placówki. Szczególne zainteresowanie wzbudziła tablica ,,Matki i córki naszego przedszkola”, gdzie zestawiono archiwalne i obecne zdjęcia matek i córek w wieku przedszkolnym, uczęszczających do naszej placówki. Kulminacyjnym akcentem uroczystości był poczęstunek tortem ozdobionym logo przedszkola. Goście dzielili się wrażeniami z występu dzieci i oglądanych wystaw, mogli odpocząć przy kawie, herbacie i ciastku. Osoby wychodzące były proszone o wpis do księgi pamiątkowej.
Starszaki, wyposażone w kosze z cukierkami i czekoladowymi dukatami, częstowały kolegów z innych grup. Pogoda dostroiła się do atmosfery jubileuszu – od rana świeciło słońce i wiał lekki wiatr. Poruszał on balonami na furtce, wiszącymi obok napisu „Jubileusz 50-lecia Przedszkola nr 165”.
Do zobaczenia za 5 lat… Na szmaragdowym jubileuszu!

Skip to content