Przedszkole 165 w Warszawie
Przedszkole 165 w Warszawie

55 urodziny Przedszkola Nr 165

 

Szmaragdowy jubileusz!

                25 kwietnia dla Przedszkola nr 165 w Warszawie był dniem szczególnym. Tego bowiem dnia przedszkole świętowało swoje 55 urodziny na które przybyło wielu znamienitych gości.

 

 

                Gościliśmy m.in.  Radną dzielnicy Praga-Północ Panią Teresę Mioduszewską, przedstawicielkę Kuratorium Oświaty Panią Annę Laskowską, Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Włodzimierza Siessa, Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania Panią Agnieszkę Suzdalcew, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Panią Annę Osypiuk, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Panią Katarzynę Matusiak, Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Panią Elżbietę Sobiecką, dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek oświatowych a także emerytowanych nauczycieli i pracowników przedszkola.

                Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała Pani Dyrektor Bożena Kuźniecow, która powitała wszystkich gości, dziękując za przybycie i chęć dzielenia radości z tego pięknego dnia.

                Po oficjalnym powitaniu, dzieci oraz pracownicy zabrali naszych gości w niezwykłą podróż w czasie, która zaczęła się w latach 60-tych. Z nostalgią wspominaliśmy jak na przestrzeni lat zmieniało się nasze przedszkole, a goście mieli możliwość poznania codziennego życia naszych przedszkolaków oglądając w formie multimedialnej karty Kroniki Przedszkola, od lat prowadzonej przez Panią Beatę Osińską.

 

 

                Jako, że nasze przedszkole jest nie tylko placówką oświatową, ale i miejscem krzewienia kultury i rozwijania zainteresowań dzieci, na szczególne uznanie zasłużyły nasze nauczycielki, autorki innowacji pedagogicznej „Rączki które czarują – odzwierciedlenie poezji pozawerbalnej w pracach plastycznych dziecka”. Pani Dorota Jasica przedstawiła naszym gościom założenia programu oraz wnioski z przeprowadzonej innowacji w ramach której dzieci wykonały wiele ciekawych prac plastycznych, a ich czynny i kreatywny udział w realizowanych zajęciach został nagrodzony dyplomem oraz upominkiem wręczonym przez Panią Dyrektor oraz Panią Agnieszkę Suzdalcew Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania. Wytwory dzieci powstałe w ramach programu goście mogli podziwiać w galerii prac.

 

        

        

        

 

                W tym miejscu Pani Dyrektor złożyła szczególne podziękowania Zarządowi Dzielnicy i przedstawicielom Wydziału Oświaty za tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju wychowania przedszkolnego, za życzliwość i zrozumienie, że inwestycja w dziecko jest najlepszą inwestycją.

                Podziękowania odebrała również Pani dyrektor Danuta Szymaniak za dzieło, które zostawiła odchodząc na zasłużoną emeryturę, Pani Bożena Bryczyńska – kierownik administracyjno-gospodarczy, długoletni pracownik naszego przedszkola, a także Pani Wanda Siennicka – ukochana Pani woźna wszystkich naszych przedszkolaków.

 

      

       

 

                Następnie przedstawiona została prezentacja multimedialna będąca kontynuacją naszej podróży trwającej od narodzin naszego przedszkola do dnia dzisiejszego, ukazująca specyfikę minionych lat. Prezentacja wzbogacona została o występy artystyczne dzieci. Repertuar, wspaniałe choreografie i stroje przygotowane przez nasze nauczycielki nawiązywały do nurtów muzycznych panujących w danej dekadzie, co ożywiło wiele wspomnień i wywołało uśmiech na twarzach naszych i naszych gości.

 

        

        

        

         

        

        

        

        

        

                 

        

         

        

         

         

         

         

         

 

                Po prezentacji głos zabrali Goście – złożyli na ręce Pani Dyrektor gratulacje, życzenia oraz podziękowania za codzienny trud, poświęcenie i troskę o wychowanie najmłodszego pokolenia.   Uroczystość podsumowała Pani Dyrektor, która podziękowała gościom i rodzicom za wsparcie, czynny udział i miłą atmosferę.  Następnie Goście zaproszeni zostali na uroczyste otwarcie zmodernizowanej Sali Wielofunkcyjnej (gimnastyczno-rytmiczno-szkoleniowej).

 

           

        

       

        

        

        

        

 

                Po przecięciu wstęgi przyszedł czas na kulinarną niespodziankę, jubileuszowy tort, a wiele osób wpisem do księgi pamiątkowej zaznaczyło swoją obecność w tym wyjątkowym dniu.

 

 

 

Skip to content