Przedszkole 165 w Warszawie

05-11-2019 „Legenda białego orzełka” – Teatrzyk.