Przedszkole 165 w Warszawie
Przedszkole 165 w Warszawie

Szanowni Rodzice,

informujemy i przypominamy, że warunkiem kontynuacji wychowania przedszkolnego przez Państwa dziecko   w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024

jest wypełnienie oraz złożenie podpisanej

„Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego”.

Deklarację można wydrukować ze strony internetowej lub odebrać w przedszkolu już teraz.

Termin na składanie deklaracji zgodnie z systemem rekrutacyjnym od 28 lutego 2023 od godz. 10:00 do 06 marca 2023r. do godz. 16:00

Nie złożenie deklaracji w w/w terminie będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem dziecka z listy dzieci na rok szkolny 2023/2024

Deklaracja do pobrania:

deklaracja_kontynuowania_wychowania_przedszkolnego 2023 2024

Skip to content