Przedszkole 165 w Warszawie
Przedszkole 165 w Warszawie

Opłaty – przelew

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE

 

Istnieje możliwość dokonywania opłat za Przedszkole przelewem, jednak każdorazowo należy uzgodnić kwotę z kierownikiem gospodarczym:

Opłaty za żywienie – nr konta 90 1030 1508 0000 0005 5025 9079

Rada Rodziców – do kasy przedszkola (gotówka)

 

PRZYPOMINAMY, ŻE PRZELEWU  NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10 KAŻDEGO MIESIĄCA, A POTWIERDZENIA WPŁAT NALEŻY PRZESŁAĆ NA PRZEDSZKOLNY ADRES MAILOWY.

 

Skip to content