Przedszkole 165 w Warszawie

Opłaty – przelew

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE

 

Istnieje możliwość dokonywania opłat za Przedszkole przelewem:

 

– Opłaty za żywienie – nr konta 90 1030 1508 0000 0005 5025 9079

– Opłaty za pobyt – nr konta 62 1030 1508 0000 0005 5025 9001

– Rada Rodziców – do kasy przedszkola 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE PRZELEWU  NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 9 KAŻDEGO MIESIĄCA, TAK ABY NAJPÓŹNIEJ 10 BYŁY NA KONCIE PRZEDSZKOLA. PO UPŁYWIE TEGO TERMINU PROSZĘ DOKONYWAĆ OPŁAT W PRZEDSZKOLU.

 

Po uregulowaniu opłat przelewem Rodzice zobowiązani są o dostarczenie dowodu wpłaty do 10 każdego miesiąca do kierownika gospodarczego.

 

Istnieje również możliwość regulowania opłat za przedszkole w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty ul. Kłopotowskiego 15 w Warszawie