Przedszkole 165 w Warszawie
Przedszkole 165 w Warszawie

2015-10-20 Jesienne zawody sportowe

Sportowe zawody w przedszkolu.
„Życie polega na ruchu, ruch jest jego istotą”.
A. Shopenhauer
Ruch towarzyszy nam od pierwszych godzin życia. Niemowlę bada otoczenie poprzez zmiany pozycji ciała, dotyk, doznaje poprzez własne doświadczenia. Uczy się chwytać, przewracać, siadać a w końcu chodzić. Od tej umiejętności już blisko do biegania. Dzieci intencjonalnie dążą do wyrażania swojej aktywności przez ruch. Ruch działa stymulująco na rozwój sprawności intelektualnej dzieci, kreatywność, uczy współdziałania w grupie rówieśniczej.
Uczestniczenie w zabawach zespołowych kierowanych przez nauczyciela uczy dzieci czerpania radości z kontaktu z drugim człowiekiem, stymuluje rozwój myślenia i mowy, kształtuje umiejętności przestrzegania zasad gry i godzenia się z ewentualną porażką bądź trudnościami. To jest bardzo trudne dla dziecka w wieku przedszkolnym z uwagi na jego slabilność emocjonalną. Zarówno duże sukcesy jak i porażka jest dla niego trudna do zaakceptowania.

Organizując zajęcia ruchowe należy pamiętać o:

● bezpieczeństwie dzieci (priorytet),

● dopasowanie trudności zadań do możliwości psychofizycznych dzieci,

● wspomaganiu dzieci o słabszym rozwoju aktywności ruchowej,

● uczeniu sposobów rozwiązywania problemów emocjonalnych,

● nagradzanie wszystkich za wysiłek wniesiony w rywalizację sportową,

● nagradzaniu postaw fair-play.

Nawet dzieci bardzo rozwinięte fizyczne powinny mieć ruch dozowany, ponieważ jego nadmiar może być szkodliwy. Warto przestrzegać zasady zmian aktywności i przeplatania ze sobą różnych rodzajów zajęć.

Podczas zajęć ruchowych ( gimnastyka, taniec, improwizacja ruchowa) przedszkolaki uczą się:

● świadomości własnego ciała – orientują się w jego schemacie, manipulują jego częściami, poznają lewą i prawą stronę, naśladują np: sekwencje ruchu pokazane przez inną osobę,

● wyczucia przestrzeni – daleko, blisko, nad, pod, podczas rzutów, biegów na odległość, podskoków, czworakowania, itp.

● współdziałania z nauczycielem, partnerem, zespołem, rozumienie poleceń, naśladowanie, sztafety i inne gry zespołowe.
Jesienne zawody sportowe w naszym przedszkolu są już tradycją. Odbywają się w ogrodzie przedszkolnym lub na sali gimnastycznej zależnie od warunków pogodowych.

Zadania dzieci polegają na:
zabawach grupowych,
I/Bmg+zrdF0ZxTusoIDyBKmzNdUWxzYy96le4P5eZaI6vp9KRVfd2Uh33abZz/A7vdrLsDsWNQAAAAAElFTkSuQmCC” alt=”Znalezione obrazy dla zapytania check box” width=”10″ border=”0″> pokonaniu wyznaczonego toru przeszkód,
rzucaniu piłką do kosza,
uczestniczeniu w sztafetach.

W zawodach uczestniczą wszystkie przedszkolaki, a konkurencje są dostosowane do ich wieku i rozwoju psychofizycznego. Nauczyciele zachęcają dzieci do zdrowej rywalizacji, wspierają, chwalą zaangażowanie i wysiłek. Pod koniec zawodów wszystkie dzieci dostają pamiątkowe medale, które z dumą pokazują rodzicom. Dobre funkcjonowanie człowieka w grupie społecznej, umiejętność współpracy to cechy najważniejsze dla jego rozwoju i późniejszego osiągania sukcesów. Zręby tych umiejętności warto kształtować od najmłodszych lat, a aktywność ruchowa i dobrze pojęta rywalizacja są drogą do osiągnięcia tych celów.
Nauczycielka grupy III „Biedronki”
AG}2015_2016/2015-10-20{/AG}

Skip to content