Przedszkole 165 w Warszawie

Aktualności

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Rodzicom, którzy podczas trwania strajku zorganizowali dzieciom opiekę we własnym zakresie. Wiem ile pociągało to za sobą wyrzeczeń i zmian w Państwa organizacji pracy. Wasze słowa pełne zrozumienia i wsparcia dla nauczycieli długo pozostaną w naszej pamięci. 

 

Dyrektor Przedszkola nr 165

Dorota Jasica 


Życzenia świąteczne.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Państwu życzenia pogodnych, radosnych świąt w rodzinnym gronie, pachnących domowym ciastem, pełnych kolorowych pisanek i niespodzianek od Zajączka. 

 

Dyrektor, grono pedagogiczne i pracownicy przedszkola. 


W związku ze zwiększającą się liczbą dzieci korzystających z opieki w placówce Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 165 informuje Rodziców o zawieszeniu akcji strajkowej z dniem 15 kwietnia 2019 r.

Od dnia 16 kwietnia 2019 r. przedszkole funkcjonuje w godzinach 7:00 – 17:00


Informujemy, że w Przedszkolu nr 165 kontynuowany jest strajk nauczycieli.

Dnia 15 kwietnia 2019 r. przyjmujemy do placówki dzieci, którym nie mogą Państwo zapewnić opieki. 


Przypominamy o wnoszeniu zaległych opłat za przedszkole za miesiąc kwiecień. 


Informacja w sprawie ewentualnego strajku nauczycieli od 8.04.2019

Dnia 25.03.2019 o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie Dyrektora Przedszkola nr 165 z Radą Rodziców w sprawie strajku nauczycieli.

Dyrektor Przedszkola nr 165 informuje, że placówka będzie otwarta.

Strajk polega na nieświadczeniu usług dydaktycznych i opiekuńczych, dlatego najbardziej wskazana jest opieka rodziców.

Polecamy odwiedzenie strony ZUS [informacja o zasiłkach] są tam umieszczone informacje o należnym rodzicom zasiłku za brak opieki [do 8 roku życia].

Rodzic ma prawo złożyć do pracodawcy oświadczenie, że zatrzymuje dziecko w domu. Ma też prawo wyjątkowo za zgodą pracodawcy zabrać ze sobą dziecko do pracy.

Informacje na temat możliwości organizacji opieki nad dziećmi znajdują się na stronie miasta ,dzielnicy, przedszkola.

Telefon dla mieszkańców dzielnicy Praga – Północ – 0 22 443 80 97


Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy.

Stanowi tak § 3pkt.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1966 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy [tekst jednolity: Dz.U. z 2014r poz.1632].

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia [ przyczyną może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika].

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności pracownik jest zobowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy zawiadomienia tego dokonuje pracownik osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobę połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników, albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Wynika to z treści art 32 ust.1 pkt.1 ustawy z 25 czerwca 1999 r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa [tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r poz.1368 ze zm.]

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1w.w. ustawy , zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy, w tym przypadku nie dłużej niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku[art 35 ust.1 ustawy]

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi lub współmałżonce rodzica ,oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie.

Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie mogą zapewnić dziecku opiekę !


Harmonogram dla rodziców zapisy na dyżury wakacyjne 2019

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne 2019


Drodzy Rodzice

Ogłaszamy, że w przedszkolu odbędzie się kiermasz ozdób wielkanocnych. Prosimy o przygotowanie ozdób świątecznych i przyniesienie ich do nauczycieli grup w dniach 25.03-05.04.2019.

Mile widziane indywidualne prace rodziców i prace wykonane przez dzieci przy pomocy rodziców.

Czekamy na stroiki, kolorowe pisanki, baranki, zajączki, koszyczki i inne wielkanocne ozdoby.

Pieniądze zebrane na kiermaszu tradycyjnie przekażemy na warsztaty dla dzieci


Rodziców dzieci z rocznika 2013

zapraszamy na zebranie

dnia 12.02.2019 r. – godz. 17:00.

Spotkanie dotyczy gotowości szkolnej dziecka i rekrutacji do oddziałów „0”

w przedszkolach i szkołach podstawowych 

w roku 2019/2020.


Wystawa „Teatr w oczach dziecka”

W Atelier fotograficznym „Klitka” w ramach współpracy właścicielki galerii Julity Delbar z Przedszkolem nr 165 została otwarta wystawa plastyczna „Teatr w oczach dziecka”.

Kameralną przestrzeń „Klitki” udostępniono małym artystom, pasjonatom teatru. Prace dzieci inspirowane były przeżyciami związanymi z przygotowywaniem przedstawień. Powstały spontanicznie, z potrzeby dzieci. Są to prace absolwentów i dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

Zauroczenie teatrem przekazała przedszkolakom Dorota Jasica, Po ukończeniu kursów dla animatorów kultury w teatrze „Baj” z zakresu animacji i tworzenia lalek opracowała autorskie projekty teatralne: „ Magia kukiełek”, „Zaczarowany świat animacji”, ”W świecie teatru lalkowego”.

W ramach realizacji tych projektów w latach 2015/2018 dzieci tworzyły teatr od podstaw. Były autorami projektów lalek i scenografii, uczyły się zasad animacji, zżywały się z kreowanymi postaciami. Wielokrotnie wystawiono pięć przedstawień: „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „Dawno temu nim wymarły żyły tutaj dinozaury”, „Piękna i Bestia”, „Konik Garbusek”.

Widzami były dzieci z naszego przedszkola, nauczyciele rodzice, dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół, przedstawiciele władz oświatowych.

Klimat przedstawień, przeżycia dzieci związane z ich tematyką, osobisty stosunek do lalki teatralnej zaowocował powstaniem unikalnych prac plastycznych.

Wernisaż wystawy odbył się 18.01.2019 o godzinie 18.00

Wśród tłumnie przybyłych gości były dzieci, rodzice, nauczyciele, pasjonaci sztuki dziecka.

Autorka literatury dziecięcej Katarzyna Krzysztofiak czytała małym słuchaczom jedną z swoich książeczek.

Dziękujemy „Klitce” i małym artystom za niezapomniane wrażenia.

     

      

     

           

 


 

Wystawa czynna w dniach 21.01 – 01.02.19 w godzinach otwarcia atelier fotograficznego „Klitka” – 11:00-19:00.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania – dyrektor, grono pedagogiczne i dzieci z Przedszkola 165. 

 

 

 


Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta która odbędzie się w naszym przedszkolu:

Gr. I – 25.01, godz. 15:00

Gr. II – 23.01, godz. 15:00

Gr. III – 23.01, godz. 15:30

Gr. IV – 25.01, godz. 16:00

Gr. V – 25.01, godz. 15:30


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składamy życzenia radosnych i spokojnych Świąt,

sukcesów w pracy zawodowej,

satysfakcji w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności i 

wielu miłych chwil 

w nadchodzącym roku. 

 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,

Dzieci oraz pracownicy Przedszkola nr 165. 

 


Dnia 10 grudnia 2018 r. odbędzie się „Kiermasz świąteczny”

Prosimy Rodziców o przygotowanie z dziećmi ozdób związanych ze Świętami Bożego Narodzenia – bombek, pocztówek, aniołków itp. i przynoszenie do nauczycieli grup od dnia 20.11 do dnia 07.12. 

Za organizację kiermaszu odpowiedzialna jest przewodnicząca Rady Rodziców Pani Paulina Krusińska.

Pieniądze zebrane ze sprzedaży ozdób przeznaczone zostaną na organizację warsztatów dla dzieci. Ozdoby które pozostaną w przedszkolu po zakończeniu kiermaszu będą ofiarowane podopiecznym Hospicjum Domowego im. Ks. Marianów.


Ogłoszenie

Drodzy Rodzice, dnia 26 listopada 2018 r. pan fotograf wykona dzieciom zdjęcia – „Kalendarz 2019”.

Prosimy o odświętne stroje przyniesione do grup na przebranie.


Drodzy Rodzice,

dnia 14 listopada 2018 r. odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Niepodległości. 

Na zajęciach z rytmiki dzieci zaśpiewają pieśni patriotyczne i zarecytują wiersze.

Prosimy o powtórne ubranie naszych pociech w biało-czerwone stroje.


W piątek 26 października 2018 wspólnie z dziećmi uroczyście powitaliśmy

nowego Dyrektora naszego Przedszkola Panią Dorotę Jasice,

%